Osiem, a nawet dziewięć błogosławieństw na Święto Narodowe

Tegoroczną dewastację stolicy Polski współsponsorowała chrześcijańska telewizja.

Warto więc przytoczyć jeden z najważniejszych fragmentów z Biblii i zilustrować go zdjęciami z tego wydarzenia (ostatnie zdjęcie jest archiwalne, reszta pochodzi z tegorocznego marszu).

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.1
  2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.2
  3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.3
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.4
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.7
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.5
  7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.6
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.8
  9. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.9

P.S. Nizszaforma ćwituje, jest także obecna na fejsie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s